OM

LARS NIELSEN SARDEMANN (1969)

Til daglig arbejder han aktivt med fornyelse af den danske gudstjeneste- og kirketradition – bl.a. fra sin base i Lindevang Kirke, som Københavns biskop har udpeget som ”liturgisk forsøgssogn”. LNS har komponeret ny liturgisk musik til den danske højmesse, som den tager sig ud i Lindevang kirkes nye højmesseliturgi, og Lindevangsmodellen er i brug hver søndag i Lindevang kirke og bliver jævnligt præsenteret i faglige sammenhænge ved bl.a. Københavns Universitet, Pastoralseminariet, konferencer og Folkekirkens uddannelses- og Videnscenter.

LNS virker desuden som tillidsrepræsentant i Københavns Stift og har siden 2004 været lærer ved Pastoralseminariet i København.

 

Senest har LNS bidraget med nye melodier til udgivelserne ”100 salmer” (2016), ”Vild opstandelse” (nye salmer og digte af Iben Krogsdal, 2016/17) og ikke mindst ”Kirkesangbogen” (Vajsenhusets Forlags nye "lillesøster" til Den Danske Salmebog, udgivet 2017).

 

LNS er en efterspurgt facilitator af fællessangsarrangementer og har senest også arbejdet tværfagligt med "sangens stressforebyggende virkninger". 

 

Udover kirkemusik har LNS bl.a. komponeret musik til UNO DUO’s musik-forestilling ”Eik” - om forfatteren, blomsterbarnet og "Steppeulven" Eik Skaløe.

LNS er født og opvokset i Næstved. Han er student fra Herlufsholm Gymnasium 1988 og tog kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1996 efter studier hos bl.a. Hans Fagius og Christian Kampmann Larsen. I 1994-95 tog han desuden soliststudier hos prof. David Sanger, London. Derudover har han deltaget i utallige masterclasses for organister og korledere.

 

LNS har som solist bl.a. modtaget Månssons Mindelegat, Kontorchef Poul Plate og hustrus Mindelegat samt  fondsstøtte fra bl.a. Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, Augustinus Fonden, FrederiksbergFonden og Beckett-Fonden m.fl.

 

Inden 2010-ansættelsen som 1. organist ved Lindevang Kirke, Frederiksberg, var LNS ansat som 2. organist og korproducer ved Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke, organist ved Den Danske Kirke i London, Eliaskirken samt Vejlø Kirke og Gavnø Slotskapel .

 

LNS var med i opstarten af Mogens Dahl Koncertsal, hvor han bl.a. samlede den første stamme af professionelle sangere til Mogens Dahl Kammerkor.

LNS har bred produktionserfaring fra større kor- og orkesterproduktioner, diverse CD-optagelser og fra sit virke som projektkoordinator i diverse sammenhænge. 

LNS er også diplomuddannet fra Københavns Erhvervsakademi i ledelse, kommunikation og fundraising og er desuden medlem af Kommunikationsudvalget under Københavns Stift.                                                         

HØR MERE

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTinfo

 

e: lars@sardemann.dk

m: +45 22883503

 

SITEMAP

 

Projekter

Om

Kontakt

LARS N. SARDEMANN

ORGANIST - KORLEDER 

KOMPONIST - MUSIKFORMIDLER

 

"Kærlighed til musikken

er en måde at elske livet på."