KORIMPROJEKT2019

KORIMPROJEKT2019

- om korimprovisation med soundscape

"Kun den, der er vel forberedt, er fri til at improvisere" - Ingmar Bergmann

KORIMPROJEKT2019 er et kirkemusikalsk udviklingsprojekt der har til hensigt at bringe improvisationshåndværket ind i dansk korpraksis som en markant fornyelse af den danske kirkemusiktradition. Projektet udspringer af det øvrige liturgiske forsøgsarbejde i Lindevang Kirke, der siden 2011 har været et liturgisk forsøgssogn.
Projektet er realiseret med velvillig støtte fra Frederiksberg Provstis udviklingsmidler, Augustinusfonden og Dansk Organist og Kantor Samfunds Gramexmidler.


- KORIMPROPROJEKT2019 er et åndeligt gesamtkunstwerk hvor musik, ord og performance indgår i en fornem syntese, hvor kirkelig musikalsk tradition og nutidig teologisk refleksion bliver til koncert og forkyndelse i øjenhøjde med tilhørerne. Sådan udtrykte formanden for Léonie Sonnings Musikfond og redaktør på DR P2 Esben Tange det efter at have overværet projektets koncertpræsentation i september 2019.
- I kraft af den musikalske improvisation og inddragelsen af store dele af kirkerummet har korimprovisationerne med soundscapes karakter af øjebliksbilleder, der rækker ud efter evigheden. Og i samspil med bibelcitater og tekstudfoldelser tilføjes der en religiøs dimension, der er åben for fortolkning og lægger op til refleksion på et dybere personligt plan, slutter han.


Den samlede udgivelse bærer titlen ”10 blikke på den levende Gud”. En titel der blandt andet peger på, at musikken – og særligt den improviserede musik der lever lige nu og her – kan åbne nye rum for verdens mange ord. Kan holde verden i bevægelse og skabe et legende nærvær i selv den mest planlagte sammenhæng.
Som en gæst i kirken udtrykte det: - Nogle ved vist slet ikke, at der er tale om improvisation. Vi er mange der er forundrede over at der improviseres – næsten ukendt i et 12-tals præstationssamfund!


Med korimprovisationerne og de smukke soundscapes åbnes fortolkningsrummet gennem musikalsk leg og som kirkegænger kommer man helt ind i musikken og venter i spænding på at se hvor det hele lander – det er nærværende og stærkt engagerende, både for udøvende og for tilhører.


Projektets centrale deltagere er Lindevang Kirkes organist og korleder Lars N. Sardemann, kirkens professionelle sangere og komponist/blokfløjtenist Louise Hjorth Hansen, der skaber de lydlandskaber, som sangerne improviserer til. Teksterne er valgt og sammenstillet tematisk af sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen.


Projektets baggrund
Korimpro i Lindevang Kirke har sit udgangspunkt i de ti måneder, hvor kirken fik lov at udskifte de autoriserede tekstrækker (prædiketekster) med en kontinuerlig læsning af hele Markusevangeliet. Her dukkede ofte tekster frem, som der normalt aldrig prædikes over. Og som derfor helt naturligt udfordrede både musikalske valg og praksis. Og man kan sige, at korimprovisationerne for alvor stillede musikkens rolle frem som "medforkyndende" på en helt ny måde.




Korimpro – HVORDAN?
Korimprovisationerne baserer sig på ultrakorte bibelsentenser, valgt ud fra temaet "10 blikke på den levende Gud".
Med ”levende Gud” markeres det, at der her er tale om et gudsbillede der er i bevægelse, ikke fastlåst, hvilket er afgørende for improvisationstanken. Der kan ikke synges nyt om et ubevægeligt gudsbillede, det kan der kun om et levende gudsbillede, vi til stadighed nærmer os søgende, spørgende, tolkende. Med den ”levende Gud” lægges der også et tyngdepunkt i 2. trosartikel – Gud der bliver kød og blod. Med inkarnationen fik troens blik retning, samtidig med at det udvides. Som det er anvendt her er blikkene forstået som betragtninger.

Et eksempel:
Sangerne får fra korlederen et relativt frit skematisk oplæg. En "timeline" der angiver tekstuddrag, dynamiske anvisninger, form, evt. tonearter, klangforslag (tale, hviske, synge, nynne etc - se eksempel) og som endvidere viser det forløb, som kan høres i soundscapet, som koret skal synge til. Oplægget gennemgåes ved korprøven før højmessen. Sangerne trænes med forskellige enkle øvelser, der dels giver tekniske redskaber og musikalske idéer/clichéer til selve impro-situationen og dels frisætter det mod, der kræves for at kaste sig ud i dét musikalske ”bungyjump”, som en korimprovisation godt kan føles som.


Soundscape – HVAD?

Sangerne får deres primære tonale ledetråde fra soundscapet, som er et digitalt lydlandskab, der angiver tempo, puls, toneart og formidler overgange mellem satsens dele.
Vores soundscapes er komponeret over de tilstillede bibelsentenser, som sangerne improviserer over. Hvert soundscape er et lille ”Wunderkammer” – et forundringsrum af lyde fra kirkens eget univers og fra verden udenfor. Det kan f.eks være "real-lyde" som mennesker-i-en-ankomsthal, babylyde, fuglestemmer, bølger eller tordenbrag.

KORIMPROJEKT2019 har haft et forbilledligt samarbejde med komponisten Louise Hjorth Hansen der også i sit eget musikervirke som blokfløjtenist arbejder med den klassiske musiks præsentation, tradition og fornyelse.


Tradition og fornyelse
Organister har som de eneste klassiske musikere en lang ubrudt tradition for improvisation som fag og håndværk. Improvisation er så vigtig en del af organistens arbejde at det kun føles helt naturligt også at bringe dette håndværk ind i kantorens (korlederens) værktøjskasse. Herved opstår en unik mulighed for en reel fornyelse af den danske klassiske kirkemusiktradition. Fri af snævre genrebegreber og med utallige kombinationsmuligheder.


I juni 2020 udgav projektet to korbøger, en cd og fire film der præsenterer frugterne af det kirkemusikalske udviklingsarbejde, der foregik ved højmesser og koncerter i Lindevang Kirke i perioden maj-september 2019. 

Tak for velvillig støtte fra

Augustinus_Fonden_logo_CMYK
Logo frederiksberg provsti
DOKS logo