sardemann.dk

"Jeg elsker Stilheds store Flade, og det er min højeste Lyst at bryde den" 
(Fra Levende Musik af Carl Nielsen)

Foto: Thomas Rønn

SE OGSÅ...

KOMPOSITIONER #TONER #ORD #BILLEDER

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTinfo

 

e: lars@sardemann.dk

m: +45 22883503

 

SITEMAP

 

Projekter

Om

Kontakt

LARS N. SARDEMANN

ORGANIST - KORLEDER 

KOMPONIST - MUSIKFORMIDLER

 

"Kærlighed til musikken

er en måde at elske livet på."