sardemann.dk

"Jeg elsker Stilheds store Flade, og det er min højeste Lyst at bryde den" 
(Fra Levende Musik af Carl Nielsen)